Privacy Policy and Cookie Policy

Informatie krachtens Art. 13 van de Europese Verordening n. 679/2016 (GDPR) Deze pagina beschrijft de manier waarop de persoonsgegevens worden beheerd die zijn verkregen via deze site (surfgeschiedenis en cookies) of via andere diensten die ermee samenhangen en die interactie met de gebruiker voorzien. Het betreft informatie die, krachtens art. 13 van de GDPR, uitsluitend geldig is voor de website http://www.davines.com/ en niet voor andere websites die de gebruiker eventueel bezoekt via een van de links op de site. 1.ALGEMENE INFORMATIE We brengen de gebruikers (hierna “belanghebbenden”, bijv. Art. 4, k. 1 van de GDPR) op de hoogte van de volgende algemene profielen die in het kader van de verwerking geldig zijn: ● de Verwerkingsverantwoordelijke is het Bedrijf: Davines S.p.A. Maatschappelijke zetel Via Tommaso Ravasini, 9/A 43126 Parma (PR) - Italië Telefoon: +39 0521 965611 Fax: +39 0521 292597 E-mail: info@davines.it Bestuurszetel Via Don Angelo Calzolari località Roncopascolo 43126 Parma (Sezione Golese) - Italië De Verantwoordelijke heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) aangesteld. U kan zich tot hem richten in verband met uw rechten die in de art. 15 tot 21 van de GDPR staan vermeld: recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking, verzet en portabiliteitsrecht. Ook kan u toestemming die u eerder had gegeven, herroepen. Indien de belanghebbenden geen antwoord op hun vragen krijgen, kunnen ze klacht indienen bij de Controleautoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (krachtens Art. 12, komma 2, letter d van de GDPR). Contactgegevens van de DPO: privacydpo@davines.it ● alle gegevens worden rechtmatig, correct en transparant voor de belanghebbende verwerkt, met inachtneming van de algemene beginselen uit Art. 5 van de GDPR; ● er worden specifieke veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, misbruik en verkeerd gebruik van of onbevoegde toegang tot de informatie te voorkomen. 2. SPECIFIEKE INFORMATIE Surfgegevens De informaticasystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website worden gebruikt, verzamelen tijdens hun activiteit bepaalde persoonsgegevens in. Het gebruik van de internetcommunicatieprotocollen houdt onder andere in dat die gegevens worden doorgegeven. Het betreft informatie die niet wordt verzameld om aan geïdentificeerde belanghebbenden te worden gekoppeld, maar die omwille van hun aard, via verwerkingen en associaties met gegevens gehouden door derden, kunnen leiden tot de identificering van gebruikers. Tot deze categorie gegevens behoren de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die zich met de website verbinden, de adressen in URI-notering (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde resources, het tijdstip van de aanvraag, de methode gebruikt om de aanvraag aan de server voor te stellen, de grootte van het bestand dat als antwoord werd verkregen, het codenummer dat de status aangeeft van het antwoord gegeven door de server (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informaticaomgeving van de gebruiker. Doel en juridische basis van de verwerking (GDPR Art.13, komma 1, lett. c) Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statische informatie te krijgen over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te bepalen in geval van vermoedelijke informaticamisdrijven ten nadele van de website (legitieme belangen van de verantwoordelijke). Communicatiezone (GDPR Art.13, komma 1, lett. e, f) De gegevens worden uitsluitend verwerkt door intern personeel dat hier reglementair voor bevoegd en opgeleid is (GDPR Art. 29). Ze worden niet doorgegeven aan externe actoren of verspreid in of overgebracht naar landen buiten de EU. Alleen in geval van een onderzoek kunnen ze ter beschikking van de bevoegde autoriteiten worden gesteld. Bewaringstermijn van de gegevens (GDPR, Art.13, komma 2, lett. a) De gegevens worden gewoonlijk gedurende een korte periode bewaard, behalve bij een eventuele verlenging in het kader van een onderzoek). Toekenning (GDPR, Art.13, komma 2, lett. f) De belanghebbende kan kiezen of hij zijn gegevens al dan niet doorgeeft. **COOKIE**
Definitie cookie: Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd. Deze website maakt gebruik van de volgende types cookies: A. Technische Sessiecookies. Het gebruik van zogenaamde sessiecookies is nodig voor de overdracht van sessie-identifiers (die bestaan uit nummers die willekeurig door de server zijn gegenereerd). Die zijn nodig om veilig en doeltreffend op de site te kunnen surfen, maar ook om IP-adressen en identificatiegegevens van gebruikers te identificeren die nodig zijn om de diensten van deze website te personaliseren en te bepalen voor de surfers en gebruikers. In punt “D” wordt aangegeven hoe u identificatiecookies kan deactiveren. Er zijn nog meer technische cookies die essentieel zijn voor de correcte werking van de website. Dankzij die cookies kunnen de gebruikers genieten van de gewenste diensten en kunnen ze onder de best mogelijke omstandigheden op de site surfen. Die cookies kunnen niet worden gedeactiveerd omdat ze onmisbaar zijn voor de correcte werking van de site. B. Cookie analytics. Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse, verstrekt door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten om de website toe te laten te analyseren hoe de bezoekers de site gebruiken. De informatie die de cookie over uw gebruik van de website genereert, wordt doorgestuurd naar en bewaard op de Google-server in de Verenigde Staten. Google (onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke) zal die informatie aanwenden om uw gebruik van de website te traceren en te onderzoeken, om reports over de activiteiten van de site op te stellen voor de operatoren van de site en om andere diensten met betrekking op de activiteiten van de website en het internetgebruik aan te bieden. Google kan die gegevens ook aan derden overdragen. Het doet dit waar dit door de wet wordt voorgeschreven of waar die derden voornoemde gegevens voor de rekening van Google verwerken. Google zal uw IP-adres aan geen enkele van de andere gegevens in zijn bezit koppelen. Door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, kan u weigeren cookies te gebruiken. Hierdoor is het echter mogelijk dat u niet langer alle functies van de site kan gebruiken. Voor meer informatie kan u terecht op de pagina http://www.google.com/policies/privacy